Nej, Anna Svenssons skulptur ”Forever Young” förnekar sig inte.

– Det är speciellt som kvinnlig konstnär att ta plats i det offentliga rummet, som historiskt och även nu, företrädesvis är manligt. Roligt att bidra med sitt eget uttryck, ler hon.

Och det är långt ifrån hennes första offentliga miljögestaltning. Numer finns Anna Svensson representerad offentligt på flera håll i Sverige, dessutom i väsenskilda miljöer. En aspekt som var viktig för konstkonsulenten Åsa Bergdahl som fått i uppgift av Luleå kommun att arbeta fram en handlingsplan för stadsdelens offentliga konst.

Artikelbild

| Det kommer att bli fyra till fem nya offentliga verk i parkområdet som kommer att gå genom Kronandalen, berättar Åsa Bergdahl konstkonsulent.

– Förutom att Annas konstnärskap bjuder på energi, tydlighet och formsäkerhet har hon också jobbat i hårda miljöer. Som här, menar Åsa Bergdahl och pekar ut över dess placering nära en trafikerad väg.

Titeln på verket ”Forever Young” har en tydlig koppling till skulpturens placering intill skateboardytor och parkour - en plats för aktivitet, energi och rörelse. Och med en tydlig målgrupp - ungdomar.

– Därför har jag valt att bygga skulpturen på höjden. Någon utbredning i rummet var inte möjlig. Dessutom var jag här i vintras och fick en känsla för hur stora volymer snö som kan komma. Jag ville skapa ett eget rum som samverkar med den rörelse som kommer att finnas i området, säger Anna Svensson.

Den starka färgskalan bottnar i den bild av ungdomar i rörelse under ljumma sommarkvällar hon fick under skissarbetet.

Artikelbild

| Anna Svensson framför sin skulptur ”Forever Young”.

– Jag ville förmedla en ”Forever Young” känsla. Dagar man inte vill ska ta slut och så är det givetvis en välkänd låt också, ler hon.

Skulpturen ligger alltså på kommunens mark i början på det som ska bli ett längre parkstråk genom Kronandalen.

Artikelbild

| ”Jag får ofta frågor om graffitti eftersom jag låter starka färger inta det offentliga rummet, men jag har inget förhållande till graffitti där man arbetar snabbt. Jag jobbar långsamt med betoning på hantverk”, säger konstnären Anna Svensson.

– Jag fick några ledord av kommunen att förhålla mig till i planeringen av bostadsområdets offentliga konst och det jag såg var att de speglade människans liv i olika faser, från ung till gammal. Dessutom ville jag komplettera Luleås offentliga utsmyckningar med nya konstnärskap, berättar Åsa Bergdahl.

I handlingsplanen för området ligger ytterligare fyra till fem offentliga verk.

Artikelbild

| Skulpturen "Forever Young" kommer att formellt invigas när byggprocessen hunnit längre. "Men vi ville informera Luleåborna i förväg eftersom den syns så tydligt från Bensbyvägen, säger konstkonsulenten Åsa Bergdahl, till vänster, på bild tillsammans med konstnären Anna Svensson.

– Jag är mycket nöjd över att konstprogrammet har en sammanhållande tanke, att verken ska hänga ihop i stadsdelen. Dessutom ska ungefär tio verk från den befintliga Skulpturparken att finnas kvar eller hitta nya platser i området. Kommunen har tagit över ansvaret för de verken som ska sparas. Andra skulpturer kommer att pensioneras. De gjordes under ett seminarium, inte som offentlig konst, vilket är en mycket stor skillnad, säger Åsa Bergdahl.