May-Britt Öhman är forskare vid Uppsala Universitet på just dammsäkerhet.

När Norrbottens-Kuriren pratar med henne vid midnatt, natten till söndag, säger hon att uppföljningen av det som hänt är väldigt viktig.

Men det är inte alla aktörer som har säkerheten på sin prioritetslista.

– Vattenkraftsföretagen jobbar väldigt noga med det här eftersom det är viktigt för dom, men gruvföretagen kan det vara annorlunda med eftersom att det är en sopstation för dom.

– Vi har ju gruvdammarna i Pajala och Malmfälten Alla stora vattenkraftsdammar här är i inlandet, men vi har också Aitik (Boliden). De ska klara det här. Ett jordskalv kan upplevas som inte något större problem, men strukturerna och vattenflöden kan påverkas av sättningar och de åldras också.

May-Britt Öhman hörde själv av sig till Norrbottens-Kuriren eftersom att hon uppmärksammat vad som hänt via vår rapportering på Facebook.

– Sättningar i dammar kan göra att luckor inte går att få upp. Troligtvis händer det inte någonting på en gång, men det är viktigt att man följer upp det, säger hon och fortsätter:

– Jag ser på Facebook att man känt av skalvet hela vägen in till Lycksele. Det har gått inåt landet och passerat dammar och olika strukturer. Många dammägare ska göra sitt bästa, men ibland är det inte ekonomiskt att följa upp.

Kan en damm brista av något sådant här?

– En damm ska inte brista av ett sådant här skalv, men det kan bli sättningar som inte märks på en gång. Men de märks i efterhand och då kan det börja hända saker.

Som exempelvis?

– Om det blir en sättning och vatten strömmar igenom hela tiden, så blir det en försvagning. Vi har bara jorddammar i Sverige. Sättningar kan förstärkas i efterhand och kan påverka och innebära en påfrestning som på sikt leder till dammbrott. Jag vill inte alarmera, men det är viktigt att tänka på sådant här. Att allmänheten ställer frågor hur man jobbar med att säkra dammarna.

May-Britt Öhman menar också att evakueringstiden om en damm brister inte är i relation till allmänhetens reaktionsförmåga.

– Problemet är att kommunerna som ligger nedströms dammar... Vad gör folk i Luleå eller Umeå om det kommer en rapport att nu har det gått en damm? Ingen kommer ihåg det utskick som kom 2012 vad man ska göra på 24 timmar. Man är inte förberedd på det. Nu är det ett bra tillfälle att uppmärksamma att man lever nedströms stora dammar. Om de går så är det allvarligt, säger Öhman och fortsätter:

– Gruvdammar har omfattande utsläpp och Aitik havererade år 2000.