Det slås fast i ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet.

– Vi tror mer på att man ändrar lokalens form än att man använder tekniska lösningar, som är det vanliga idag. Det kräver dock ett större tankearbete och är något dyrare än att köpa ett färdigt system som ändrar akustiken på artificiell väg, säger Sverker Jullander, professor i musikalisk gestalning i ett pressmeddelande.

Forskningen om sambandet mellan musikalisk interpretation och konsertsalsakustisk har bedrivits i projektet "Tolkningsrum: musikalisk interpretation i samspel med rumsakustik" mellan åren 2015-2017, där konsertsalen i Studio Acusticum med sitt höj- och sänkbara tak var en förutsättning för studien.

Projektet har finansierats av Vetenskapsrådet.