Det har pågått diskussioner om staten ska skriva av studieskulder för folk som väljer att bosätta sig och jobba ute på landsbygden. Men i Övertorneå är man inte helt främmande för att börja ta tag i saker själva för att klara av kompetensförsörjningen.

Socialdemokraterna har i sin motion, som lämnas in till kommunfullmäktige på måndag, föreslagit att Övertorneå kommun skriver av tio procent av studieskulden varje år, med ett tak på 40 000 kronor, på den som flyttar in och börjar en anställning i kommunen. Kravet är att personen har avlagt en examen och att avskrivningen av studieskulden kan ske genom de ökade skatteintäkterna som inflyttningen medför.

"Det är en tuff konkurrens om arbetskraften och svårt att få tag i personal. Enligt SCB:s befolkningsprognoser förvärras detta läge i stora delar av landet fram till 2030. Orsaken är att befolkningen i arbetsför ålder minskar i flera län. Övertorneå kommun väntas förlora störst andel invånare i arbetsför ålder", skriver man i motionen.

S ligger bakom motionen. Men även politiska ledningen kan komma att ställa sig bakom idén.

– Ja, varför inte? Vi behöver locka utbildade unga människor hit. Det här kan vara ett alternativ för oss, men helst skulle jag se att staten går in med de pengarna, säger kommunalrådet Tomas Mörtberg (C).

Motionen presenteras på måndag och ska sedan utredas innan kommunstyrelsen och fullmäktige tar ställning till den.