En av de första sakerna att ta ställning till var att klubba igenom mer pengar för ombyggnationen av det tidigare äldreboendet Vilan. Kommunen har begärt 47 miljoner i tillägg på grund av extrakostnader som upptäckts i samband med ombyggnationen. Äldreboendet Vilan byggs om och efter ombyggnation ska där inrymmas 57 lägenheter samt LSS-boende. Ett tillagningskök ska också finnas i lokalerna, samt parkeringar. Tillägget på 47 miljoner kronor ifrågasattes av en ledamot på ett extra fullmäktige i somras. Ledamoten begärde återremiss. Idag klubbade fullmäktige igenom förslaget, utan någon debatt.

– Det känns bra att det är klubbat. Vi började för några år sedan och då skulle det här gå jättefort. På ett halvår skulle det vara inflyttningsklart. Sedan visade det sig som det gör med gamla byggnader att det tillstötte det ena efter det andra. Lägenheterna är efterfrågade av äldre så det känns jättebra att det är färdigt, säger Kristina Zakrisson (S).

Att kommunfullmäktige inte var överens under sommarens extrainsatta möte har betytt ytterligare förseningar av ombyggnationerna.

Artikelbild

| Ny teknik och ny inredning i nytt hus för fullmäktige.

– Det är klart att det är så. Om alla hade varit överens om att vi tar upp det som ett extra ärende så hade man ju kunnat fortsätta med upphandlingar och så hade vi ju kunnat fortsätta några månader. För oss är ju barmarksperioden så oerhört viktig. Jag vet inte hur mycket det påverkar nu.

Det kan bli först nästa sommar egentligen då som byggnationerna kan fortsätta?

– Det är svårt att säga. Men det är inte så mycket att göra åt det. Nu är det ju i allafall klubbat, säger Zakrisson.

Att fullmäktigesalen är helt ny och obrukad visade sig framförallt genom ljudbilden. Vid flera tillfällen åberopades att ljudet inte var optimalt i lokalen. Ett lugnare debattklimat var också tydligt i fullmäktigesalen. Den annars så stridbara linjen hade markant dämpats.

Artikelbild

| Sten Nylén (Sjvp), gick upp i talarstolen och yrkade bifall för mer pengar för ombyggnationerna av äldreboendet Vilan.

– Det är synd att alla inte hör så bra men det handlar ju om inställningar och så. Salen känns stor men det var ju lite lamt idag. Det märks att det är efter valet. Vi vet att det blir ett maktskifte så det blir ju inte alls samma diskussioner som det brukar vara, säger Kristina Zakrisson.