Edeforsbygdens ekonomiska förening fick bygdemedel för att kunna genomföra projektet.

Jan Öhrvall tror inte människor riktigt förstår hur mycket jobb som de lagt ned.

– Man såg inte älven för allt sly. Husen stod på trekvart och var fula. Färgen hade flagnat och vedspisen i storstugan var stulen. Objudna gäster hade eldat på golvet.

Artikelbild

| "Det ska vara en upplevelse att gå där", säger Jan Öhrvall, Edek, om Edeks nya idé att skapa en strandpromenad..

Ute i uthusen var det bara skräp och skrot.

– Det var ett bärplockarläger.

Nu är de i stort sätt färdiga där. Alla byggnader är rustade in- och utvändigt där det behövdes. En sprillans ny spis står i storstugan och alla tak är tjärade. De har röjt väldigt mycket och nu är där en fantastiskt älvutsikt.

De har gjort ordning vandringsleden från Forsudden till 97an, som fortsätter på andra sidan riksvägen. Leden går till och runt de tre Edeforstjärnarna; Vitvattentjärn, Lillholmstjärn och Kroktjärn. De har röjt upp så att det går att köra ned till de nya bryggorna med bil för dem som har svårt att gå.

Artikelbild

| Brygga med grillplats vid en av Edeforstjärnarna. Det går att köra ända fram.

De har satt upp tre byggnader med grillplatser och flera bivacker samt rustat ytterligare några. Köpt in fyra nya grillplaster och rutat upp ännu fler.

De har använt massor av grus, billass efter billassa. De har ställt i ordning parkeringar och vägar.

Artikelbild

| Storstugan med utsikt över älven som man nu kan se sedan allt sly röjts bort.

Helt klara ska de vara till februari nästa år. Edek har skapat möjligheten att nu vistas med grupper i Forsudden, men Jan Öhrvall påpekar att det är viktigt att de inte driftar anläggningen. Det ska någon annan göra.

– Edeks uppgift är att kratta manegen för andra. Det här är ingen kassako för Edek.

Artikelbild

| Bivackerna är rustade och målade. Taken är tjärade och sittbänkarna är utbytta. Grillplatserna är renoverade.

De ska söka en lämplig entreprenör. De har ännu inte gått ut med något, utan ska göra det..

– Nu är Forsudden öppet för de turistentreprenörer som finns, först och främst i närområdet. Det är upp till fantasin vad de som jobbar med besöksnäringen vill göra av det här, säger Jan Öhrvall.

Artikelbild

| Nya grillplatser har köpts in och gamla har rustats upp.

Det blir upp till Edeks styrelse att välja vem som får ynnesten.

Jan Öhrvall påpekar att anläggningen inte kommer kunna vara helt öppen för allmänheten som den var tidigare.

Artikelbild

– Folk kommer inte kunna gå som de vill, utan anläggningen måste nu skötas om, så den inte förfaller på nytt.

Projektet har väckt människors nyfikenhet.

Artikelbild

| Edek söker nu efter en entreprenör inom besöksnäringen, som vill använda anläggningen på Forsudden.

– När vi har varit där och jobbat har det kommit folk strövande genom skogen och frågat om de får komma dit och ställa upp husvagnen, så det finns ett intresse att vara här, säger Jan Öhrvall.

Han förklarar att alla avtal är klara med Vattenfall och Sveaskog.

Artikelbild

| Edek har under två års tid rustat upp hela Forsuddens anläggning, Även vandringslederna.

– Det finns arrendeavtal. Det är Edek som har det och vi ska i sin tur arrendera ut Forsudden till entreprenörer. Vi hoppas få till stånd det redan till kommande säsong.

– Det är en fantastisk plats med en enorm kulturhistoria, tillägger Kaare Enbom, Edek.

Artikelbild

| Stigar och vandringsleder är uppröjda och utmärkta och broarna lagade.

Anna Bergström, Nordskribenten, håller på att göra en beskrivning av platserna och historiska händelser

Maria Nilsson, informatör på Servicepunkten i Harads, menar att det finns utvecklingsmöjligheter.

Artikelbild

| Storstugan har fått en ny spis.

– Det är så stort att det går att ta dit flera grupper samtidigt.