Listan ser ut så här: 1. Carl Otto Gählman, Kalix 2. Per-Erik Sångberg, Karlsborgsverken 3. Doris Lilian Kerttu, Kalix 4. Kenneth Hagalid, Kalix-Nyborg 5. Dan Stenberg, Kalix 6, Gunnar Kerttu, Kalix 7. Åsa Bäckman, Kalix och 8. Johanna Söderman, Kalix.

Carl Otto Gählman startade partiet några månader innan valet 2014 och partiet fick ett mandat i valet.

– Vi har egentligen alldeles för kort lista men det går att åtgärda vid valtillfället, säger Carl Otto Gählman som i övrigt är nöjd med listan.

– Vi har en enorm kompetens i listan.

Du tror inte att åtta namn räcker?

– Jag tror inte det, vi har fått ett sådant enormt gensvar från Kalixborna, säger Carl Otto Gählman.