Utbildningsnämnden har tillsynsansvaret för fria förskolor och har besöket Barncompaniet. Resultatet av den inspektionen togs upp på nämndens senaste sammanträde.

Nämnden bedömer att ålder som förtursregel, som Barncompaniet använder, är diskriminerande och strider mot skollagen.

– De har åldersindelade grupper. När det saknas barn i en grupp då tar man in barn i den gruppen och då kanske de går förbi kön. Så får man inte göra enligt lagstiftningen. Man får inte frångå kötiden, säger Britt-Marie Loggert-Andrén (S), ordförande.

Påståendet tillbakavisas av Ingela Söderholm, förskolechef på Barncompaniet. Hon påpekar att kommunen också har åldersuppdelat mellan yngre och äldre barn, men större möjligheter att placera barn.

Hon pekar på vad som står i lagen och att urvalet av barn ska kommunen besluta om.

– Så vi tycker inte att vi går mot lagen, säger Ingela Söderholm.

Lokalerna är byggd efter åldersgrupper.

– Om det finns en plats i 4-5-årsgruppen och det står en ett-åring först i kön vore det direkt olämpligt att sätta det barnen på Arena Eld. Det skulle vara farligt för det lilla barnet.

Hon poängterar att de endast förbisett kön någon gång.

Ingela Söderholm hade önskat att kommunen hade haft en större förståelse och åtminstone tillåter en småbarnskö och en storbarnskö.

– Då är det lättare för oss att hantera.

Nämnden har även förelagt förskolan att senast den 30 november i år visa att avgifterna för verksamheten följer gällande rätt samt hur de säkerställer att föräldrarnas behov av barnomsorg följs upp och tillgodoses under hela året.

– Till exempel under sommaren när de håller förskolan stängt så kan det finns föräldrar som har behov av barnomsorg och man måste tillgodose att de har tillgång till omsorg även under lov, säger Britt-Marie Loggert-Andrén.

Har de inte tillgodosett det behovet?

– Man säger att man stänger. Det är inte acceptabelt om man inte har kontrollerat att föräldrarna inte har det behovet. Frågan måste ställas. Föräldrarna har rätt till barnomsorg även sommartid. Om behovet inte finns är det väl okey att stänga.

Avgifterna handlar om maxtaxan.

– Barn som är över tre år har rätt till fri förskola ett visst antal timmar. Då kan man inte säga att man har en enhetlig taxa för alla barn, utan att ta hänsyn till att de över tre år har rätt till fri förskola, förklarar Britt-Marie Loggert-Andrén.

Förskolechefen Ingela Söderholm håller med om att avgifterna måste justeras och säger att det är en miss från deras sida.

– Det kommer vi att göra. Vi har betydligt lägre avgift än maxtaxan, men vi måste dra bort de fria förskoletimmarna från det att barnen är tre år. Det kommer vi svara kommunen.

När det gäller sommarstängningen menar Ingela Söderholm att alla föräldrar är delägare.

– När man blir erbjuden plats får man information vad det innebär att vara medlem och delägare. En av sakerna är att vi har stängt fyra veckor över sommaren. Kommunen skriver också att barn har rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet, men motsätter sig att vi har bestämt tiden. Vi får se över hur vi ska säkerställa om det finns behov.