Bangården byggdes för över 100 år sedan och nu är det hög tid för förbättringar. I dagsläget har bangården för korta spår för att klara tågmöten med de 750 meter långa malmtågen som passerar.

Kontaktledningar och växlar ska bytas ut och tekniken uppdateras. Belysningen ska bytas ut till mer energisnål belysning.

Arbetet behövs eftersom delar av anläggningen och utrustningen är omodern, vissa delar av banan har aldrig bytts ut sedan det byggdes. Signalställverket byttes 2004 men efter det har det varit dåligt med upprustningar. Fram till nu.

Artikelbild

| Knivit värre. Kommunalråd Lars Alriksson trollar med knivar tillsammans med David Väyrynen och Claes Danell.

Arnold Vonkavaara, regionchef på Trafikverket, var på plats i Gällivare under tisdagen för att ta det första spadtaget för en modernare bangård.

– Här känner man historiens vingslag, förra året firade vi 100 år sedan malmbanan elektrificerades. När vi är klara med ombyggnationen fyller sträckan Gällivare till Luleå 130 år, säger Arnold Vonkavaara.

Projektet är en del av kapacitetshöjningen av malmbanan och ett viktigt avstamp för hela järnvägsnätet i Sverige, enligt Vonkavaara.

– Det här är en viktig länk för hela landet och att få till det här är en otrolig framgång, säger han.

Artikelbild

| Projektledare. Tomas Tossavainen är redo för det stora arbetet som just påbörjas på bangården i Gällivare.

Trafiken kommer till viss del att bli påverkad men stoppen är planerade.

– Man har tagit hänsyn till projektet när man ritat tidtabellen så att tågtrafiken ska fungera. Men vissa störningar kommer att uppstå, säger Vonkavaara.

Artikelbild

Regionchef. Arnold Vonkavaara från Trafikverket.

I år är det ett planerat stopp i augusti och två stopp nästa år.

Tomas Tossavainen är projektledare på Trafikverket och berättar om arbetet:

– Vi ska bygga tre långa spår för tågen eftersom vi behöver mer mötesstationer. Bangården i sig är i väldigt dåligt skick och måste upprustas. Plattformarna måste göras mer tillgänglig för rullstolsburna och då ska mellanplattformen rivas och ersättas med en ny.

Tossavainen berättar att bangårdens mark är dålig och kräver stora schaktjobb.

– Marken består av sjöbotten och vatten trycks upp vilket innebär att vi ska ta bort massorna och byta ut dem.

– I dagsläget finns det 26 växlar men de ska rivas och ersätta med 22 nya. Det blir en kompaktare anläggning som samtidigt är effektivare, säger han.

NCC är entreprenör och projektet beräknas vara klart hösten 2017. Arbetet pågår som mest intensivt under sommar, höst och vår för att vila under vintern.

– Det är ett spännande projekt. Det är inte bara ett byggprojekt utan även ett komplicerat logistikprojekt eftersom tågtrafiken måste fungera, säger Jan-Olof Lampinen, affärschef för NCC.