Det är vindkraftsbolaget OX2 som ska bygga anläggningen som omfattar maximalt 41 vindkraftverk med en totalhöjd på 184 meter. Elproduktionen blir omkring 500 GWh per år.

Anläggningen är fördelad på tre delområden och kommer att ligga i området mellan byarna Ullatti och Kompelusvaara.

I april 2014 beviljade länsstyrelsen tillstånd för anläggningen som överklagades men i slutet av maj 2016 beviljade mark- och miljödomstolen tillstånd för anläggningen.

I projektbeskrivningen beräknas att omkring 200 årsarbeten skapas under byggperioden som planeras att pågå under en

tvåårsperiod.

Beräknad byggstart var slutet av september men har blivit något försenad och blir omkring den 16 oktober.