Festival Gällivare vill visa upp den kultur och de språk som präglat Gällivarebygdens historia. Därför anordnas en minoritetsspråksfestival den 21-22 september på hembygdsområdet i samhället. Programutbudet är brett – det bjuds på musikframträdanden, workshops, lokal mat, hantverk, föreläsningar och teater. Bland annat håller Simon Marainen konsert, liksom The Meänland. David Väyrynen kommer att läsa dikter och det kommer att hållas en täljningsshow med Pekka Ekbäck, liksom en rad andra programpunkter.