Därmed fattar länsstyrelsen två olika beslut i ärendet.

Jakten har redan stoppats mellan 5 februari och 15 april, som Norrbottens Media tidigare skrivit. Något fiskeförbud blir det dock inte.

Läs mer: Jakten stoppad – de kräver bättre dialog

Länsstyrelsen skriver i sitt avslag: "Ett grundläggande skäl till att fiskeförvaltningen inte tillämpar samma system som jaktförvaltningen är att fisket sällan riskerar att orsaka samma typer av tillfälliga störningar på renskötselverksamheten som jakten kan göra. Vinterfisket bedrivs till skillnad från jakten ute på islagda vattenytor där de fiskande är i stort sett stationära. Eventuella störningar i samband med fiske torde i huvudsak uppkomma i samband med skotertransport till och från vattnet. Störningar som härrör från skotertrafik bör regleras inom ramen för terrängkörningslagen".

Girjas hade ansökt om förbud för både jakt och fiske, med anledning av den svåra betessituationen för renarna.

Jägarna jagar ripa efter sluttningar och kalblåsta fläckar på topparna – samma ytor som renarna söker sig till, menar Girjas sameby.