Sveriges sjukvård är i världsklass när det gäller tillgången till specialistvård.

När Myndigheten för vårdanalys i våras presenterade rapporten ”Låt den rätte komma in – hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och kömiljarden?” var slutsatsen att sjukvården har utvecklats i rätt riktning under de senaste åren. Men samtidigt som Myndigheten för vårdanalys tecknade en positiv bild av svensk sjukvård under Alliansens regeringsperiod påpekades att skillnaderna i kvalitet är stora mellan landstingen.

Sjukvårdens problem är inte att den är dålig, utan ojämn. De 21 landstingen klarar inte av att erbjuda en bra sjukvård åt alla.

På Kristdemokraternas dag under Almedalsveckan öppnade partiledare Göran Hägglund för avskaffade landsting och ett förstatligande av sjukvården. Förslaget förtjänar ett brett stöd, inte minst i Norrbotten.

Var och varannan dag rapporteras det om inställda operationer till följd av personalbrist vid sjukhusen i Norrbotten.

När kvalitén på diabetesvården jämförs i Sverige hamnar Norrbotten på sista plats. Tillsammans med Kalmar är Norrbotten det län i landet där hjärt- och lungsjuka får sämst vård, enligt siffror som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting.

Det är oacceptabelt. En människas chanser till överlevnad får inte vara beroende av i vilken landsända han eller hon insjuknar.

En annan fråga som lyftes av Hägglund var äldres rätt till plats på äldreboende. Kristdemokraterna vill avsätta mellan 500 och 900 miljoner kronor så att alla 85-åringar ska garanteras en plats på ett äldreboende.

Hägglund sade också att han vill satsa mer pengar på försvaret samt att han efterfrågar en analys av vad ett svenskt medlemskap i Nato skulle innebära jämfört med att stå utanför.

Med tanke på att våra grannländer kommit att uppfatta Sverige som ett säkerhetspolitiskt hål är en utredning om Sveriges militära allianser det minsta man kan begära.

På en direkt fråga under presskonferensen om han vill att Sverige ska gå med i Nato svarade Hägglund:

”Jag vet inte. Men att helt avfärda ett svenskt Nato-medlemskap är oansvarigt.”

Avskaffade landsting och ett större statligt åtagande för sjukvården. Rätt till särskilt boende för alla äldre över 85 år. Mer pengar till försvaret och en utredning om Natomedlemskap.

Det torde vara lätt för allmänborgerliga väljare, utan uttalad partiidentitet, att tycka om de kristdemokratiska förslag som presenterades i Visby på måndagen. Det är svårgripligt att KD inte lockar mer än fyra procent av väljarkåren.