Och varför är det så svårt att ta sig fram till vattnet som ju ändå omger Porsön på flera kanter?

Under torsdagskvällen hölls ett möte, i medborgardialogens tecken, för Porsöborna. Tanken var att kommunens tjänstemän och politiker skulle få med sig idéer och tankar om hur Porsön ska kunna bli det idealiska bostadsområde som många på mötet vittnade om att det en gång var.

– Vi vill först och främst ha liv i bostadsområdet, sa Daniel Sundberg, student och förälder och Porsöbo.

Artikelbild

| Påpekade. Lars Sandström från Arbetsmarknadsförvaltningen, Luleå kommun, satt med vid ett av borden.

Han påpekade att studenternas bild av Luleå är att staden är lika rucklig som Porsö centrum.

Det visade sig vara nödvändigt att utöka tiden för den frågestund som bara var tänkt att bli 20 minuter lång i inledningen av mötet, som ägde rum i centrumrestaurangen på LTU. Många ville ställa direkta frågor till kommunens representanter.

– Varför stängdes fritidsgården på Porsön? undrade till exempel Peter Parnes.

Fritidschefen Helen Wårell svarade att det hade visat sig att de som först och främst är på kommunens fritidsgårdar, tonåringar mellan 13 och 16 år, hellre går till den fritidsgård där man går i skolan. I Porsöungdomarnas fall handlar det om Björkskatan.

Artikelbild

| Ruckligt. Daniel Sundberg, student och förälder på Porsön, berättade för bland andra Robert Lundkvist att anledningen till att studenterna inte åker in till Luleå centrum är att de får en bild av att Luleå är lika ruckligt som Porsö centrum.

– Det är inte aktuellt att öppna fritidsgården på Porsön igen, sa Helen Wårell med eftertryck.

Porsö centrum fick hård kritik av de församlade. Det ser ruckligt ut och fasaderna ruttnar.

Artikelbild

| Diskussion. De församlade fick diskutera och tillsammans skriva upp på lappar de förslag som de tycker kommunen ska ta till sig.

– Vill man sätta sig och äta en glass får man sätta sig i en blombänk, utropade Sigvard Lindfors.

Kommunen gör utvecklingsplaner för stadsdelar och områden. Anna Lindh Wikblad, kommunstrateg, berättade att kommunen just nu diskuterar om Porsön ska stå i tur att planläggas under 2017. Kommunstyrelsen beslutar.