Den 27-årige mannen förnekade brott via sin försvarare, advokat Karoliina Ikonen under förhandlingen. Kravet från åklagaren 27-åringen skulle häktas bestreds med hänvisning till att de särskilda häktningsgrunderna var uppfyllda.

Ikonen förklarade att hennes klient i stället för att frihetsberövas kunde underkasta sig anmälningskyldighet.

Rätten gjorde dock en annan bedömning av bevisläget. Som skäl för beslutet angavs risken för att 27-åringen, som är skriven Stockholm, på fri fot försvårar utredningen och den obligatoriska häktningsregeln.

Åtal ska vara väckt senast 12 januari.