Sedan 2007 har olika gruvbolag sökt brytingstillstånd till mineralfyndigheten "Eva" väster om Glommersträsk. Tio år senare kom beskedet. Företaget Copperstone fick tillstånd från bergsstaten att öppna ett dagbrott för att utvinna silver, guld, bly, koppar och zink i området.

Fyndigheten ligger på renbetesland. 2014 bedömde länsstyrelsen att rennäringen som riksintresse fick föredräde framför gruvnäring då gruvnäringen ansågs kunna medföra "mycket påtagliga negativa effekter." Trots det fick gruvan tillslut ett tillstånd men detta villkorades med att koncessionsägaren är skyldig att genomföra samråd med Mausjaur sameby.

I början av 2019 överklagades undersökningstillståndet av en privatperson och då gick ärendet över till förvaltningsrätten. Personen anser att det handlar om ett skifte som är avsatt till naturvård och att skador på skiften skulle medföra en värdeminskning av fastigheten. Förvaltningsrätten gick i slutändan på bergsstatens linje och överklagan får avslag skriver PT.

I sitt yttrande i rätten skriver Bergstaten att undersökningarna sällan medför mer än tillfälliga störningar och att eventuella skador som skulle kunna uppstå ska ersättas av gruvägaren.