Med seminariet Mineralriket på Vetenskapens hus ville vi sätta fokus på gruvnäringens stora betydelse för den positiva utvecklingen i Norrbotten, och inte minst för Luleå som på många sätt har starka gemensamma intressen med Malmfälten. Därför har vi tagit initiativ till en utökad samverkan mellan kommunerna och näringslivsbolagen i Kiruna, Gällivare och Luleå.

Norrbottens och Stockholms län har landets i särklass högsta bruttoregionalprodukt, BRP per invånare. I Norrbotten är BRP koncentrerad till Kiruna, Gällivare och Jokkmokk, det vill säga en produkt av gruvnäringen och vattenkraften. Gruvindustrin står för 25 procent av länets BRP.

Norrbotten har också haft den högsta tillväxten i industrins investeringar. 2011-2013 investerade industrin i snitt 32.000 kronor per invånare, vilket är tre-fyra gånger mer än i de län som kom närmast efter; Gävleborg, Dalarna och Västerbotten. Under kommande år beräknas över 200 miljarder investeras i Norrbotten, främst i gruvindustrin men även inom forskning och utbildning.

Gruvindustrin är inte bara en tillväxtmotor utan genererar massor av jobb på länets arbetsmarknad; 5.000 direkta och 15.000 indirekta arbetstillfällen. Dessutom har gruvnäringen en stark påverkan på samhällsekonomin, i form av ökad köpkraft, att den totalt sett beräknas försörja 60.000 norrbottningar.

Allt detta framgår av rapporten ”Mineralriket - en tillväxtmotor för Norrbotten”, som redovisades på seminariet och som visar hur den positiva utvecklingen av länets näringsliv och arbetsmarknad hänger intimt samman med den kraft som basindustrin ger.

Luleå tekniska universitet startades en gång för att få högre utbildning och forskning i närheten av våra basindustrier. Mest intensivt har samarbetet med gruvindustrin varit, särskilt med LKAB som tillsammans med universitetets forskare utvecklat nya tekniker och metoder för att klara konkurrensen på världsmarknaden.

Sambandet mellan universitetet och gruvindustrin är så starkt att man skulle kunna säga att; utan gruvnäring inget universitet och utan universitetet nästan ingen gruvnäring. Forskningen och teknikutvecklingen har också genererat många nya företag, till exempel inom informationsteknik, som i sin tur gjort Luleå och Norrbotten till en stark it-region.

Utan basindustrins krav på stabil energiförsörjning och hög it-kompetens hade Norrbotten inte varit på kartan för de nationella och internationella dataföretag som nu investerar i vår region The Node Pole. Man skulle alltså kunna säga; utan gruvnäringen inga serverhallar, eller utan LKAB inget Facebook.

Så där skulle man kunna fortsätta att peka på mineralindustrins betydelse för Norrbotten och inte minst för Luleå. Det räcker med att se tröjreklamen på våra elitlag i hockey och basket för att förstå sambanden.

Men det intressanta är att se framåt. Vad kan mineralerna betyda för Norrbottens framtid? Enligt branschorganisationen SveMin har gruvnäringen möjlighet att trefaldiga sin produktion till 2025. Sverige kan växa som gruvnation och bidra till att öka Europas självförsörjningsgrad av mineraler och metaller. I den svenska berggrunden finns stora mineralreserver. Produktionen och sysselsättningen kan flerdubblas.

Gruvnäringen kan bli en av Sveriges främsta framtidsbranscher. Det skulle innebära 10.000-tals nya jobb i Norrbotten. Malmfälten är ett av de mest intressanta mineralområdena i Europa. Luleå är metallurgiskt centrum med industri, utbildning och forskning i världsklass. Mineralindustrin är basen för näringslivet och motorn för samhällsutvecklingen i både Malmfälten och Luleå. Tillsammans bildar vi en av Sveriges starkaste tillväxtregioner.