Jan Sandström tilldelades priset för "Bästa originalmusik" för sin musik till "Sophelikoptern". I sitt tacktal passade Sandström på att tacka bland annat Jonas Selberg Augustsén och Norrlandsoperans symfoniorkester. Han valde att avsluta med ett väl valt filmcitat:

- Hugh Grant, Notting Hill: Surreal but nice. Very nice.