– Mitt liv är i mångt och mycket anpassat till livet med renen, den styr samtidigt som den håller mig varm och nere på jorden, berättar han i ett pressmeddelande.

Per-Stefan Idivuoma är uppvuxen i en renskötande familj inom Lainiovuoma sameby och är själv aktiv inom näringen.

Han utbildade sig till slöjdare på Samernas utbildningscentrum åren 2009 - 2011 och försöker idag kombinera de två näringarna.

Slöjden har funnit i hans hem och vardag genom hela uppväxten där framför allt hans farfar Per Idivuomas slöjd är en stor inspirationskälla.

”Genom att se och känna på hans alster får jag en fingervisning om vart jag själv ska med min slöjd”.

Per-Stefan Idivuoma menar att han vill hålla sig till det traditionella och det som är kännetecknade för hans område. Därför använder han också traditionella material. Till kosor och andra runda föremål letar han vrilar under våren och försommaren som sedan får torka i ett år. Till knivskaft använder han masur eller en fin flammig bit björkvril samt ren- eller älghorn.

Enligt Sámi Duodji tilldelas han arbetsstipendium 2018 till minne av Asa Kitok med bland annat följande motivering: ”Familjens slöjdtraditioner sträcker sig genom sekler och är en starkt tvinnad livstråd. Precis som för tidigare slöjdare är materialen tjuriga, nästa obändiga och bjuder motstånd. Bara den som är uthållig förmår att omvandla tålamod till kunskap och kunskap till god slöjd. Det gör Per-Stefan Idivuoma. Han har redan ett eget signum och skapar de uttryck som gör föremålens former och funktioner minnesvärda".