Micael Ryding fick sin sommarstuga översvämmad i maj förra året.

LÄS MER: Tomten blev översvämmad

I år har den klarat sig men Ryding är inte nöjd med hur Boden Energi hanterar gällande vattendom som ska reglera sjösystemet.

Artikelbild

| Micael Ryding har gjort sin andra polisanmälan på grund av att kommunen inte följer gällande vattendom.

– Än en gång så missköter Bodens Energi energi skötseln. Det sker fortfarande övertramp att hålla gällande vattendom.

Ryding skickar över en bild som är tagen vid kvällstid den 27 april vid Sundsbron. Den lagstadgade nivån är +7,3 meter.

– Jag har haft intensiv brevväxling med Hans Stålnacke på Bodens energi om just detta. Om att nivån skall ligga på den nivån i detta sjösystem från vårflodens inträde till 15 oktober. Därefter sänkas till + 6,5 meter som är snittmått för Svartbyträsket,Buddbyträsket samt Bodträsket, säger Micael Ryding.

Vattenivån låg för högt redan innan Boden fick sitt storregn under maj enligt Ryding.

Artikelbild

| I maj 2018. Då såg det ut så här vid Micael Rydings stuga. I år kom inte vattnet lika högt.

– Så att skylla på regn i ett reglerat vattensystem är en lögn. Allt som behövs är att öppna katastrofluckan. Vattnet har inte stigit 50 centimeter på grund av regn. Det har stigit 35 cm till på grund av att att man inte släpper ut vattnet utan kör turbinen i vanlig ordning ovanför vad vattendomen säger.

Enligt Ryding går det nämligen inte att köra turbinerna då katastrofluckan är öppen.

Artikelbild

| Anläggningen i Bodån.

– Intaget hamnar i luften då vattennivån sjunker dramatiskt framför dammen. Vad som händer när man drar denna lucka,ja det är inget nytt under solen - vattnet sjunker. Vilket jag också har informerat polisen om, säger Micael Ryding.

Han har nämligen gjort en ny polisanmälan om allmänfarlig ödeläggelse. Enligt brottsbalken "om någon framkallar fara för annan via exempelvis explosion eller översvämning.."

Artikelbild

– Gång och cykelvägarna var översvämmade och kanten för bråddjupet är utsuddad. De höga vattennivåerna påverkar grundvattnet som tar sig in i avloppssytemet och skickar avföringen tillbaka via golvbrunnar och sanitets inrättningar. Det här beror på de höga vattennivåerna. Det finns en anledning till varför vattendomen säger + 7,3 meter.

– Den höjden är satt för att skydda alla låglänta markområden i kommunen,statliga,kommunala,privata egendomar samt källare från Brännastrand och upp mot järnvägen som alla skyddas om kommunen håller sig till lagen.