– Inom mitt nya uppdrag ser jag framemot att stödja och öka antalet konstproducenter, bredda intresset för konsten bland allmänheten och göra konsten mer tillgänglig, säger han i ett pressmeddelande.

Ricky Sandberg, tidigare konsthallchef på Havremagasinet och en av grundarna till Luleåbiennalen, har arbetat sedan mitten av 1980-talet inom Norrbottens konstscen. Och hans intention är att fortsätta driva utvecklingen av konstscenen i länet.

– Att fortsätta arbeta för att utveckla länets och Barentsregionen konstliv är fortfarande min målsättning. Mina tidigare ”bebisar”; Lulreåbiennalen, Skulpturpark Kronan och Havremagasinet har vuxit sig starka och kan nu stå på sina egna ”tonårsben”, säger han.

I arbetet som Konstkonsulent ingår att arbeta konstfrämjande och stötta det professionella konstlivet i länet på olika sätt utifrån den regionala kulturplanens mål. Konstkonsulenten arbetar också i nära samarbete med Resurscentrum för konst och regionen konsthandläggare.

Ricky Sandberg tillträder sin tjänst i augusti.