Under hela veckan har polisen fokus på hastighetskontroller i Norrbotten.

– Hastighetsefterlevnad är den enskilt viktigaste parametern för att kunna reducera dödstalen i vägtrafikmiljön, men tyvärr upplever vi att många bilister kör för fort. Polisen kommer fortsätta med kontroller på olika platser och vid olika tidpunkter för att bidra till att nå målet med Nollvisionen, säger Ursula Edström, trafikstrateg på polisen, i ett pressmeddelande.

Hastighetskontrollerna kommer att genomföras såväl synligt som genom dold övervakning i video-/pilot-fordon på olika platser runt om i länet.

Trafikveckan genomförs inte bara i Norrbotten utan inom hela EU.