Beslutet att bygga en förskola med fem avdelningar och skola på Repisvaara togs på kommunstyrelsens sammanträde. Dessutom ska kommunen utreda var ytterligare tre avdelningar ska byggas centralt i Gällivare i anslutning till en befintlig förskola. Förslaget som nämns är Mandolinens förskola.

Detaljplanen för kvarteret Hasseln, bredvid Circle K, antogs. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en förtätning av flerbostadshus i form av lamellhus. Det ska möjliggöra hyresbostäder som LKAB ska ersätta det kommunala bostadsbolaget Topbostäder. Grundvattnet ligger ytligt och därför har en lägsta nivå för färdigt golv lagts in på plankartan för att undvika att konstruktionen ska komma i kontakt med grundvattnet. Det kommer därför inte att bli något underjordsgarage som det var tänkt från början, utan ett parkeringsgarage som ligger i markplan med bostäder i fem våningar ovanför.

Nu kommer bostäder att byggas på Överläraren, beläget i skogen vid Hedskolan. Det är BoKlok som köpt marken för närmare tre miljoner kronor och det innebär att skogspartiet vid Hedskolan försvinner. Paula Palmqvist, Sverigedemokraterna, yrkade att avslå förslag till beslut men förslaget klubbades igenom av kommunstyrelsen.

– Tanken är att BoKlok ska börja bygga i sommar, säger Henrik Ölvebo, Miljöpartiet.