Luleå växer som bekant. För det behövs bland annat nya bostäder. Ett område som det ska byggas på är Kronan.

I dag bor det drygt 1.000 personer i det man kallar Kronanområdet - villakvarteren på Kronanbacken och Östra Kronan, husen på Lulsundsberget, flerfamiljshusen på Lv 7:s gamla parkering, Kulturbyn, återvinningen och ett antal andra byggnader.

Om 20 år kanske det bor 5.000 här, men det beror på allt från konjunktur till hur villiga byggherrarna är att investera i området.

Artikelbild

| LEVANDE STADSDEL. Lena Segerlund, VD för Kronan Exploatering AB, vill göra Kronandalen till en levande stadsdel.Om 20 år kanske det bor 5.000 människor här.

Utveckla sin stad

Den som håller i trådarna för utvecklingen av området är Lena Segerlund, VD för Kronan Exploatering AB, som ingår Luleå kommunföretagskoncern. Hon tillträdde sitt jobb vid årsskiftet.

– Det är en fantastisk möjlighet att få vara med och utveckla sin egen stad, den stad man själv bor i. Det är ännu en dimension mot att jobba med företagsutveckling, som jag gjorde tidigare, säger Lena Segerlund, som förklaring till varför hon tog jobbet.

Hennes uppdrag handlar i första hand om att planera för en utveckling av det gamla Lv 7-området. Det omfattar inte Lulsundsberget, som redan är planerat (se separat faktaruta), inte heller Kronanbacken eller Östra Kronan.

Artikelbild

| FANTASTISKT OMRÅDE. Kronandalen är ett fantastiskt område, med både staden och skogen runt knuten, säger Lena Segerlund, VD för Kronan Exploatering.

– Nu jobbar vi med att ta fram en vision för hur det kan komma att se ut. Det är ett fantastiskt område, med både skogen och staden runt knuten. Här ska det finnas service för hela området, påpekar hon.

Bygga en skola

Artikelbild

| Kronandalen - Luleås nya stadsdel.

I dag består den kommunala service i området av en förskola, inte så mycket mer.

– Men det planeras för att byggas en vanlig skola intill förskolan. Det är bara några år bort och det är jättebra att det är på gång, säger Lena Segerlund.

Hon påpekar flera gånger att det är en levande stadsdel som ska byggas, inte ett villakvarter. I det man kallar Kronandalen handlar det om cirka 20 hektar, det vill säga 200.000 kvadratmeter, som ska planeras för framtiden. Husen som ska byggas ska vara flerfamiljshus, både hyres- och bostadsrätter, samt radhus.

Stadsdelscentrum

Det finns redan skisser och planer på hur området kan utvecklas. Arbetet med att ta fram detaljplaner för området beräknar man att börja med under 2014.

– Det man måste börja med ganska tidigt är utformningen av ett stadsdelscentrum. Det måste ligga centralt i området, ungefär där den lilla fotbollsplanen ligger, i anslutning till Kulturbyn och annan befintlig verksamhet, säger hon.

Området är kuperat och tanken är att en stadsdelspark ska binda ihop det hela.

Vad händer då med Kulturbyn i framtiden?

– Kulturbyn ingår i utvecklingsplanen och ska ha sin plats på ett eller annat sätt. Hur den ska se ut i framtiden vet vi inte, säger hon.

Däremot kan inte Återvinningscentralen vara kvar. Det gäller bara att hitta en ny plats och det arbetet pågår.

Inga byggrätter sålda

Hon hoppas att både lokala och externa byggherrar ska vara intresserad av att bygga och utveckla området. Än har de inte sålt några byggrätter, men under hösten ska de ut på byggmässor och berätta om projektet.

– Att området byggs i etapper är också bra. Då får vi en blandning och en variation av olika perioder, påpekar hon.

En annan faktor som styr utbyggnaden är VA-nätet. Arbetet med att bygga ut nätet pågår och ska vara klart 2016-2017.

– Jag tror inte att spaden kommer att sättas i jorden för något nytt bostadsbygg under 2014 och detaljplanen måste också vara klar, avslutar Lena Segerlund.