Kyrkohandboken kan sägas sätta ramen och riktlinjerna för gudstjänsten när det gäller språk, liturgi, teologi och musik. Beslutet att 1986 års kyrkohandbok skulle revideras togs redan 2009, men vägen fram till i dag har varit, låt oss säga törnbeströdd. Det är i och för sig inte ovanligt att en radikal nyordning skapar spänningar i en så traditionsbunden organisation.

Det har riktats hård kritik mot att styrgruppen som utarbetat förslaget inte lyssnat på alla invändningar som framförts genom åren. Många kyrkomusiker har varit upprörda och känt sig åsidosatta. Många präster har framfört att de inte känner igen sig i det nya språkbruket som enligt målsättningen ska bli "mer inkluderande". Det handlar bland annat om synen på Gud som inte "i onödan" ska ges maskulin form, en fråga som diskuterats i decennier.

Förbryllande språk

Ett mer inkluderande språk kan leda till överdriven förenkling, påpekade bland andra Svenska Akademien i sitt remissvar:

"Kanske måste man tillåta det religiösa språket att till en början vara lika förbryllande som det litterära. Den som första gången läser ett betydande diktverk är ofta till en början desorienterad, men detta är helt i sin ordning. Varför skulle kontakten med Nya testamentet inte lyda samma lag?"

Mikael Löwegren, komminister i småländska Ljungby, är kritisk på två punkter. Den första är att förslagets strävan att öka mångfalden gör handboken "spretig".

Det finns så många alternativ och valbara varianter att det blir svårt att hävda att det är samma gudstjänst som firas i de olika församlingarna. Antas detta förslag har Svenska kyrkan upphört att finnas till som en sammanhållen andlig gemenskap, säger han till TT.

Mindre maskulint

Den andra punkten rör språket som många uppfattar som grundläggande. I förslaget tonas maskulina former som "han" eller "herre" ner till förmån för det mer neutrala "Gud”. Den mest grundläggande kristna bekännelsen – till en treenig Gud som Fadern, Sonen och Anden, och till Kristus som sann Gud och sann människa – tunnas ut, påpekar Löwegren.

Jag menar att en del av de här varianterna på ett flagrant sätt avviker från den stora kyrkliga traditionen och den ekumeniska samsyn som finns mellan alla stora kyrkor.

Förslaget har dock många uppbackare och under onsdagen behandlas ett antal av de 52 motioner som kommit in till kyrkomötet i Uppsala om förslaget. På torsdag behandlas de sista motionerna, bland annat en som förordar avslag på hela handboksförslaget. Därefter arrangeras en presskonferens med bland andra ärkebiskop Antje Jackelén.