Norrbotten E4 Ponderosa, Kalix: Ny gång- och cykelport. Avstängd väg, omledning, hastighetsnedsättning.

E4 Reningsverket-Björkforsvägen, Kalix centrum: Mötesseparering, ny gång- och cykelport. Avstängd väg, omledning, ett körfält avstängt, hastighetsnedsättning.

E10 Kulleribacken: Nytt stigningsfält. Avstängd väg, omledning, hastighetsnedsättning.

E10 Lappesuando-Svappavaara: Schaktning, bärighetsåtgärder, trumåtgärder. Ett körfält avstängt.

E10 Abisko turiststation: Anläggning av mittrefug. Ett körfält avstängt, hastighetsnedsättning

E10 Kiruna norra utfart: Ny cirkulationsplats. Avstängd väg, omledning.

E45 Tårrajaur-Jokkmokk: Beläggningsarbete. Hastighetsnedsättning.

E45 Jutsjaure-Harrejaur: Beläggningsarbete. Hastighetsnedsättning.

E45 Kåbdalis-Kitajau: Beläggningsarbete och trumåtgärder. Lots, trafikljus, ett körfält avstängt.

E45 Gällivare flygplats: Broarbete. Avstängd väg med omledning, dygnet runt.

356 Trångforsbron, Boden: Broarbete. Avstängd väg 25 april-8 juli. Omledning.

373 Siksjön-Långträsk: Beläggningsarbete. Lots, trafikljus och ett körfält avstängt.

392 Nybyn-Rödupp: Beläggningsarbete och trumåtgärder. Ett körfält avstängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning.

394 Leipojärvi-Ullatti: Ytbehandling. Ett körfält avstängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning.

398 Sangis-Lappträsk: Beläggningsarbete, trumåtgärder och dikning. Ett körfält avstängt, lots och hastighetsnedsättning.

503 Bergsviken-Hortlax: Beläggningsarbete. Ett körfält avstängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning.

543 Sjulnäs-Lillpite: Ytbehandling. Ett körfält avstängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning.

543 Nygård-Åträsk: Broarbete, trumåtgärder och bärighetsåtgärder. Avstängd väg, omledning, ett körfält avstängt och hastighetsnedsättning. .

570 Holmträsk-Norra Backträsk: Ytbehandling. Ett körfält avstängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning.

572 Forsnäs-Norrfjärden: Beläggningsarbete. Ett körfält avstängt och hastighetsnedsättning.

588 Åbergstorp-Sävast: Ny gång- och cykelväg. Ett körfält avstängt och hastighetsnedsättning.

616 Bergnäsbron, Luleå: Broarbete. Avstängd väg med omledning, 16 juli-5 augusti. Gång- och cykelbana öppen större delen av tiden.

805 Vaikijaur korsningen E45-Paijekuoika: Ytbehandling. Ett körfält avstängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning.

818 Kilvo-Mukkavaara: Bärighetsåtgärder och trumåtgärder. Ett körfält avstängt och hastighetsnedsättning.

841 Haapakylä-vägskäl Siekasjärvi Beläggningsarbete och bärighetsåtgärder. Ett körfält avstängt, lots och hastighetsnedsättning.

841 Lahdenpää N-Narken: Ytbehandling. Ett körfält avsängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning.

857 Apua-Ohtanajärvi: Ytbehandling. Ett körfält avstängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning.

874 Ny cirkulationsplats för anslutning mot ny E10, Kiruna: Avstängd väg med omledning.

941 Purnu-Björkberget: Ytbehandling. Ett körfält avstängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning.

95 Allejaur-Radnejaur: Beläggningsarbete och trumåtgärder. Ett körfält avstängt, lots och trafikljus.

97 Vuollerim Ö-Vuollerim V: Beläggningsarbete och trumåtgärder. Ett körfält avstängt, lots och trafikljus.

97 Genom Sävast: Beläggningsarbete. Avstängd väg med omledning. Nattarbete.

97 Sävast: Montage av bullerskärmar. Ett körfält avstängt och hastighetsnedsättning.

97 Sävastnäs: Byte av rörbro vid Sävaståns utlopp. Hastighetsnedsättning.

982 Pajala: Tätortsupprustning. Avstängd väg, omledning, ett körfält avstängt och hastighetsnedsättning.

99 Kitkiöjärvi-Muodoslompolo: Ytbehandling. Ett körfält avstängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning.

99 Kardis-Kengis: Ytbehandling. Ett körfält avstängt, lots, trafikljus och hastighetsnedsättning.

99 Kommungräns Haparanda/Övertorneå-Hedenäset: Beläggningsarbete, infräsning och dikning. Ett körfält avstängt, lots och hastighetsnedsättning.

99 Genom Hedenäset: Ny gång- och cykelväg. Ett körfält avstängt, hastighetsnedsättning och trafikljus.

99 Korsningen Kukkolaforsen: Anläggning av ett busshållplatspar norr om korsningen samt passage och belysning.