Infrastruktur, nya skatter och avgifter och alla slags transportslag diskuterades då Norrbottens handelskammare arrangerande Logistikdag norr för fjärde gången.

Regeringen har som mål att bygga nya stambanor för höghastighetståg, som ska knyta samman Stockholm, Malmö och Göteborg. Det framgår av infrastrukturpropositionen som lades fram för två veckor sedan. De nya stambanorna ska byggas ut i den takt som ekonomin tillåter, sägs det vidare.

– Vår syn är att det är bra med höghastighetståg men någon ska betala dem, så länge man inte har tydligt prioriterat underhållet av det man har så tycker vi att man är inne på fel spår, säger Per Bondemark som är ordförande för Näringslivets transportråd samt vice vd och inköpsdirektör i SSAB.

– Jag kan inte se hur man i infrastrukturpropositionen kan få rum med båda, tillägger han skeptiskt.

Näringslivet anser att det är viktigast att satsa på den infrastruktur som redan finns, då bristerna vållar företagen ökade kostnader och försämrade kundrelationer då leveranser försenas eller rent av uteblir.

– Det viktigaste är att åtgärda kända brister i underhåll och kapacitet. Kanske viktigast av allt är att man skapar en långsiktig underhållsplan, så att underhållet inte blir offer för ryckighet i budgeten, säger Per Bondemark.

Du syftar på stambanan Boden-Bastuträsk?

– Ja, fortfarande är sista etappen inte planerad eller finansierad. Det är svårt att förstå varför man inte tar sig samman. I regeringens regleringsbrev till Trafikverket finns det 315 miljoner som så vitt jag vet, inte definierats vad de ska användas till och snart är året slut. Det finns alla förutsättningar tycker jag, säger Per Bondemark.