De rödgröna talar varmt om högskoleplatser, men tar inte klassisk bildning och intellektuella prestationer på allvar.

Samtidigt som regeringen bygger ut antalet högskoleplatser (för att dölja ungdomsarbetslösheten) läggs de anrika svenska forskningsinstituten i Rom, Aten och Istanbul ned – utan utredning eller motivering.

Man kan föreställa sig hur tankarna gått: Historia och kultur i alla ära, men hur många väljare blir imponerade av humanistisk forskning utomlands?

Civilisationen står inte och faller med dessa institut. Men verksamheten där handlar, som all annan humanistisk forskning, om förståelse för hur människor agerat, reflekterat kring sin omvärld genom historien.

Det är kunskaper som borde värdesättas betydligt högre en globaliserad och snabbföränderlig värld.