Ekonomi Klädkedjan H&M:s styrelse har beslutat att föreslå en utdelning på 9:75 kronor per aktie för räkenskapsåret 2016/2017, avslutat i november. Det är en oförändrad nivå jämfört med räkenskapsåret före, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Därmed skrotar klädkedjan efter en utredning förslaget om att låta aktieägare återinvestera erhållen utdelning i nyemitterade H&M-aktier, vilket lades fram i samband med H&M:s bokslut.

"Utredningen visar att återinvesteringsplanen är svår att genomföra utifrån både tekniska och tidsmässiga aspekter", skriver H&M.

Utdelningen kommer enligt förslaget att delas upp i två delar, med 4:90 kronor som delas ut den 16 maj och ytterligare 4:85 kronor som delas ut den 16 november.