Sommaren har på många håll i landet varit torrare än på länge och torkan har lett till foderbrist för kor och hästar runt om i Sverige. Bristen på nederbörd och foder kan i värsta fall innebära att djuren måste slaktas.

– Det är allmänt känt att det är höbrist i hela Sverige, de har sådan extrem torka söder ut. Här har vi det lite bättre och jag tror att vi klarar oss med hö i år, säger Annika Hagstedt.

Höaktionen började med att hon fick ett meddelande från Sarah Hill i Hälsingland som undrade hur det såg ut på höfronten uppe i norr.

– Då sa jag att jag har sett en massa ängar som bara står och växer för att sedan vissna ner, säger Annika Hagstedt.

Sarah Hill kommer från Gällivare men bor idag i Bergsjö. Hon har själv lyckats lösa foder till sina hästar men ser hur andra söker hö i panik.

– När hon sa att det finns ganska många obrukade ängar uppe i byarna så tänkte jag att de måste vi slå ner och ta tillvara på, vi har jättedåligt med hö till hästarna, säger hon.

Det resulterade i att Annika Hagstedt gick ut på Facebook och frågade efter ängar.

– Jag har fått många svar, att folk har ängar som bara står och att vi är välkomna att komma och slå. Sarah har på sitt håll samlat ihop folk som behöver hö och har löst med transport. Nu måste vi bara ha någon som slår höet, säger hon.

Sarah Hill gick samtidigt ut på sin Facebook för att se vilka som behövde hö, då blev det tydligt att många i närheten behöver hjälp.

– Jättemånga skrev att de var intresserad av att köpa hö för att de står utan, säger hon.

Både Annika Hagstedt och Sarah Hill uppmanar människor att hjälpa till.

– Jag vill uppmana alla bönder och människor som har maskiner att slå ner gräset och göra höbalar. Vi kommer och hämtar dem, vi är i superbehov, säger Sarah Hill och fortsätter:

– Någon som kan hjälpa oss att ta tillvara på den maten. Vi kan nog rädda ganska många djur om vi lyckas få igenom det här.

De båda gläds åt att det går att organisera det här fast man bor i varsin ände av landet, och tycker det är fint att så många engagerat sig.

– Jag bara vädjar till folk att hjälpa till, med allt de kan. Man hade ju varit överlycklig om man själv satt på pottkanten här uppe och någon i södra Sverige hade hjälpt till, säger Annika Hagstedt.