Företaget kommer bland annat att skicka ut varningar när någon försöker ändra ett lösenord, återställa Icloud-data i nya enheter eller när någon försöker logga in för första gången från en ny Apple-enhet, skriver Wall Street Journal.

Den rättmätiga användaren ska också få tillgång till verktyg som gör det möjligt att återta kontrollen över kontot.

Apple vill också öka medvetenheten kring vikten av starka lösenord. Men Robert Malmgren, IT-säkerhetsexpert på Romab, tycker att Apple borde kunna göra mer. Ännu kan Icloudanvändarna inte känna sig säkra.

Många svenskar använder redan molntjänster. I Post- och telestyrelsens enkät förra hösten svarade 29 procent att de använder molntjänster som till exempel Dropbox eller Icloud från sin dator och 26 procent att de använder molntjänster från mobilen.