Priset som delas ut med syfte att att uppvärdera bilderboken som konstnärligt verk delas ut under Littfest i Umeå i mars.

Sara Lundbergs bok är en saga byggd på konstnärinnan Berta Hanssons liv; hennes dagboksanteckningar, brev och skisser. Sara Lundberg står för både text och illustrationer i den här drygt hundrasidiga »bildromanen« om flickan från Hammerdal.

Sara Lundberg får priset med bland annat denna motivering; ”Konstnärligt och litterärt övertygande gestaltar Sara Lundberg ur ett levande barnperspektiv hur den jämtländska bonddottern Berta Hansson (1910-1994) redan som ung hittar vägen att själv forma sitt liv, utbilda sig och förverkliga sin längtan att bli konstnär”

Prissumman är på 50 000 kronor.