Det har sameskolstyrelsen beslutat.

– Vi har inte förhandlat ännu men vi hoppas komma överens. Hon har lång erfarenhet som lärare och har de kvaliteter som vi eftersöker, säger Johanna Njaita, ordförande för nämnden för Sameskolstyrelsen.

Anna-Karin Länta är högstadielärare och har relativt nyligen givit ut en bok om det samiska köket.

Sameskolstyrelsen har en lång tid av turbulens bakom sig, bland annat när det gäller tillsättning av rektor och skolchef. Även ekonomin har varit ansträngd i myndigheten.

– Vi fick 15 miljoner som en engångssumma i budgetproppen så i år har vi en budget i balans i alla fall. Men kostnaderna är större än anslaget så vi har utmaningar kvar, säger Njaita.

Läs mer: Akut kris för Sameskolan

I januari klev Magdalena Rim av sin provanställning som skolchef efter bara två månader. Rekryteringen av ny skolschef har skett under våren.

– Eftersom vi rekryterar biträdande skolchef också så tror vi att det blir bättre förutsättningar för att få skolchefsjobbet att fungera framöver, säger Johanna Njaita.