Stora delar av Norrbottens län har fortfarande metrologisk sommar, enligt SMHI. Det finns dock delar av länet som visat hösttemperaturen, främst i de västra delarna Norrbottens län.

Enligt Peo Ganerlöv, meteorolog på SMHI i Stockholm är benämningen på att det är hösttemperatur när dygnsmedeltemperaturen ligger mellan noll och tio grader.

– Det är metrologisk höst när dygnsmedeltemperaturer är under tio grader i fem dygn, säger Per Granerlöv.

Han säger dock att det här kan ändras ganska snabbt.

– Visst, värman kan komma tillbaka och då skjuter man nu så att säga fram hösten.

Att det fortfarande är sommartemperaturen kring kusten och en bil in i länet beror, enligt Peo Granerlöv, i stort på att vattnet i Bottenviken är varmt.

För en vecka sedan var det sommartemperaturer i hela länet. Enligt SMHI kommer det i helgen att bli cirka 20 grader vid kusten medan det i Tarfala kommer att ligga till nollan.

Förklaring till kartan:

Orange: Sommartemperaturer.

Ljusgrön: Hösttemperaturer, när dygnsmedeltemperatur under 10,0°C.

Mörkgrön: Höst, när dygnsmedeltemperatur under 10,0°C i fem dygn i följd.