Det är Länsstyrelsens miljöanalysenhet som varje år besöker olika vattendrag i Norrbotten för att inventera flodpärlmussla. 16 vattendrag ingår i den regionala miljöbevakningen och återbesöks vart åttonde år. Den här gången kartläggs de rödlistade musslorna i Harrträskbäcken i Gällivare och Slakkabäcken i Jokkmokk.

– Vi följer bestånden över tid för att se hur populationen utvecklas och om det sker någon påverkan på dem, säger Patrik Olofsson, limnolog på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Tillsammans med Ellinor Bomark inventerar han den här veckan 19 lokaler, sträckor på mellan 3-20 meter, i Harrträskbäcken i Gällivare. Under förra besöket räknades musslorna i samma lokaler, då kan man dra slutsatser om hur många musslor det finns i hela vattendraget och jämföra det med tidigare år. Utan några färdiga siffror för årets inventering verkar utvecklingen positiv.

Artikelbild

| Ett skjutmått används för att mäta musslans storlek.

– Det ser bättre ut än förra gången, det vi har sett hittills är att det har varit i princip dubbelt så många i varje lokal, säger Patrik Olofsson.

Det är inte bara antalet musslor som är intressant. Mätningen av musslorna är också en viktig del av kartläggningen, eftersom små musslor indikerar en föryngring av beståndet.

– Det man främst vill hitta är små musslor för då fungerar rekryteringen, det är det som brukar kunna vara ett problem. Eftersom arten är så långlivad kan musslorna leva länge men det kanske inte sker någon nyrekrytering, och det är en indikation på att det är något problem med vattendraget, säger Patrik Olofsson.

Dagens inventering börjar i lokal nummer 15 och där hittas ganska snabbt fyra musslor, den första runt 24 millimeter och gissningsvis mellan 5-10 år gammal.

Artikelbild

| Patrik Olofsson och Ellinor Bomark från Länsstyrelsen.

– Det är en bra indikatorart på att vattendraget mår bra, om flodpärlsmusslabestånden är bra så fungerar det för andra arter också, säger Ellinor Bomark.

I Sverige är Norrbotten det län med högst andel nyrekrytering om en mussla mindre än 50 millimeter räknas som ung, berättar dem.

Artikelbild

Små fynd är positiva eftersom det tyder på att fortplantingen fungerar som den ska.

– Vi ligger på 75 procent i våra vattendrag, i Sverige ligger det på 46 procent, säger Patrik Olofsson.

– Det är en hotad art och det är lite därför vi följer dem, säger Ellinor Bomark.

Artikelbild

| Det är ett tidskrävande arbete, i Gällivare beräknas det ta ungefär en vecka.

Om två veckor väntar Slakkabäcken.

– Det är roligt, musslor finns ofta i fina miljöer och det är underbart att få vara ute i, säger Ellinor Bomark.