Kalix Ett underhållsarbete på E4-sträckan mellan trafikplats Töre och trafikplats Rolfs i Kalix kommun påverkar ett av körfälten. Enligt Trafikverket finns risk för kortare stopp och köbildning. Arbetet väntas pågå från måndag morgon till 15-tiden på eftermiddagen.