”Just nu är bensinen alldeles för billig”, sade infrastrukturminister Anna Johansson (S) till Dagens Industri (24/10).

Ett sådant påstående, från en person som själv inte har körkort, tjänar 130 000 kronor i månaden och blir skjutsad av Säpo till jobbet, är ett hån mot vanliga människor runt om i landet.

För invånare i Norrbotten, som oftast lägger en betydande del av hushållsbudgeten på drivmedel, är bensinen definitivt inte för billig.

Anna Johansson menar att det främst är i storstäderna som kollektivtrafiken har potential att växa, då förutsättningar är bäst där. Det är förvisso helt riktigt.

Men det är inte välbärgade suv-ägare i storstädernas villaförorter som drabbas hårdast av prishöjningar på drivmedel, utan vanliga människor i glesbefolkade delar av landet som försöker få vardagen att fungera.

Bilen behövs för att köra fram och tillbaka från jobbet. För att storhandla och åka med skräp till återvinningen. För att lämna och hämta på dagis. För att skjutsa barnen till träningar och fritidsaktiviteter. För att hälsa på släktingar och vänner. För att packa in familjen och ge sig iväg på semester.

Bilen är helt oundgänglig för att ett modernt vardagsliv ska fungera i ett avlångt och glesbefolkat land som Sverige.

Kraftigt subventionerad kollektivtrafik i all ära, men på de flesta håll i landet räcker befolkningsunderlaget inte till för något finmaskigt kollektivtrafiknät med täta tidtabeller. Konsekvensen för dem som ska resa kollektivt blir att bussarna och tågen går för sällan och till fel platser.

För majoriteten av de norrbottningar som i dag använder bil kommer kollektivtrafik aldrig att bli ett realistiskt alternativ. Detta oavsett hur mycket en buss- eller tågbiljett kostar.

Dagens bensinpris på drygt 13 kronor per liter är inte för lågt. Bensinpriset är däremot lägre än vi är vana vid, på grund av att världsmarknadspriset på olja är lågt.

Oljepriset kommer dock inte alltid att vara lågt. När världsmarknadspriset på olja stiger igen, kommer bensinpriset att nå drakoniska höjder.

Över två tredjedelar av bensinpriset utgörs i dag av skatter. Trots Socialdemokraternas vallöfte om att inte höja bensinskatten så höjdes den i år. Och den kommer snart att höjas igen, eftersom den rödgröna regeringen har infört en automatiserad årlig höjning av drivmedelsskatterna. Redan år 2020 beräknas Sverige ha den högsta bensinskatten i världen, enligt Bil Sweden (DN 23/9)

Så här på bilens dag – den 28 oktober – önskar man att iden rödgröna regeringen kunde öppna ögonen och se hur viktig bilen är för att hela landet ska leva. Bensinen är inte för billig.