Statistiska centralbyrån (SCB) är nu klar med sin sammanställning över antalet gästnätter i Sverige under 2014. Här ingår hotell, stugbyar, camping och vandrarhem.

I hela Sverige ökade antalet gästnätter med fem procent. För destination Swedish Lapland, där samtliga kommuner i Norrbotten samt Skellefteå kommun ingår, blev det ingen ökning. Resultatet blev 2,5 miljoner gästnätter, vilket är detsamma som året innan.

Ser man till de olika kommunerna noterar Luleå en ökning av antalet gästnätter med nio procent, till totalt 418.684 nätter. Det är en ökning med 33.380 och hänger samman med att nya hotell har öppnats och att Luleå har en stark ställning som shopping- och evenemangsstad.

Ännu fler gästnätter noterar Kiruna som kunde räkna in en ökning med 31.027 till totalt 504.412 gästnätter. I procent är det en ökning med sju procent. Där är det den utomeuropeiska marknaden, bland annat Asien, som växer mest.

Bland de kommuner som redovisar en minskning av antalet gästnätter under 2014 finns Piteå. Där stannade antalet gästnätter på totalt 395.651, en minskning med 26.405. Noterbart är att en tredjedel av gästnätterna bokfördes under juli månad.

Noterbart är också att antalet norska gästnätter minskade med 22.972 under 2014 och stannade på totalt 411.014. Även antalet finskagästnätter minskade och stannade på 54.287, ett minus på 8.665.

De brittiska gästerna blev dock fler och totalt 37.267 gästnätter noterades av brittiska besökare. En ökning med 2.465. Länet blir också allt populärare för besökare från Spanien. Ökningen blev 1.062 gästnätter, till totalt 5.282.