Ersättningsärendet finns uppe på tisdagens socialnämnd för beslut. Beslutet blev att reducera hyran till boende på Svedjebackas äldreboende i samband med upptäckten av vägglöss.

I samband med saneringen evakuerades alla brukare till tillfälligt boende på gamla Lungkliniken under perioden december till januari. När en hyresgäst som i detta fall Svedjesbackas lägenhetsinnehavare inte kan hyra sin bostad kan man få sin hyra reducerad.

SABO, branschorganet för de allmännyttiga bostadsföretagen för de allmännyttiga bostadsföretagen har arbetat fram en riktlinje för hyresreduceringar som bör utgå vid dessa tillfällen. I enlighet med denna riktlinje bör hyran för boende på Svedjebacka reduceras med 100 procent, alltså gratis. Kommunen anordnade dock ett ersättningsboende under evakueringstiden. Enligt Mats Björk innebar det för socialförvaltningens del att hyreskostnaden under tvåmånadersperioden på gamla Lungkliniken uppgick till drygt 20 procent av kommunens hyreskostnsder för Svedjebacka.

Artikelbild

| Nu är hyresgästerna tillbaka på Svedjebacka efter att under två månader bott på gamla lungkliniken.

– Vi har därför ansett att den kostnaden borde kunna göra en indikation på vad hyresgäster borde betala som hyra. Det handlar om en period som de inte hade tillgång till sina ordinarie bostäder. Vi har därför ansett det som skäligt att sänka hyran för Svedjebackas boende med 80 procent rörande dessa två månader, säger Mats Björk.

Kommunens kostnader för evakueringen har uppgått till cirka 2,1 miljoner vilket är exklusive eventuell extra personal.

– Själva saneringen har Äldrevårdsfastigheter svarat för och därför vet jag inte deras kostnader, säger Björk.

0921-13624