Musik

Den fjärde festivalen Singing People Together tvinga ställa in på grund av bristande finansiering. Enligt arrangörerna handlar det framför allt om att Region Norrbotten och Luleå kommun inte ställt upp i samma utsträckning som tidigare år.

Singing People Togethers festival är ett internationellt solidaritetsprojekt där unga sångare från utsatta platser som Haiti, New Orleans, Palestina och Sydafrika bjudits in till Norrbotten för möten, workshops och konserter. Festivalen har alla år varit gratis.

Men arrangörerna har inte gett upp. Nu jobbar de för att tillsammans med lokala, regionela, nationella och internationella aktörer bygga en långsiktigt hållbar grund för en internationell körfestival i Luleå med fortsatt höga ambitioner.

Arrangörerna påpekar att arbetet för att anordna en festival år 2019 redan har börjat.