Irak Irak har för första gången sedan 2014 skickat pengar för att betala löner för statsanställda i den kurdiska regionen, uppger Iraks regering. Det är dock oklart hur mycket man kommer att skicka kurderna i framtiden.

Enligt grundlagen har den kurdiska regionen rätt till sin del av den nationella budgeten. Men 2014 lämnade Iraks armé regionen för att undkomma extremistgruppen IS. Kurderna tog själva kontroll över oljefälten i Kirkuk i norra Irak och började sälja olja på egen hand, och Bagdad slutade skicka pengar.

När IS förra året drevs ut höll kurderna en självständighetsomröstning där en överväldigande majoritet röstade för självständighet. Regeringen svarade dock med en militäroffensiv, återtog kontrollen och krossade självständighetsförsöket.

Budgeten för 2018 ger kurderna 17 procent av statsinkomsterna, som sägs motsvara befolkningens andel av hela Irak.