Utbildningsnämnden har haft frågan om fortsatt stöd till organisationen Ung Företagsamhet (UF) Norrbotten på bordet, och beslutet är alltså att säga ja.

UF Norrbotten arbetar med att ge unga människor tro på sin egen företagsamhet, ett syfte är att främja tillväxten i regionen.

Alla kommuner i Norrbotten är med som samarbetspartners och den ekonomiska insatsen är 2.50 kronor per kommuninvånare.

För Kalix kommuns del (16 169 invånare) innebär det ett verksamhetsbidrag på 40 422 kronor för år 2018.

UF har sedan år 1980, tillsammans med gymnasieskolan, utbildat elever i entreprenörskap genom utbildningen UF företagande.