Förlusterna härrör bland annat från gymnasieverksamheten och kommer att leda till nedskärningar.

– Vi tittar över besparingar inom gymnasienämndens verksamhet. Förhandlingar pågår och målsättningen är att besparingarna ska bli så lindriga som möjligt, säger Lennart Andersson, förbundschef på Lapplands kommunalförbund (LKF).

Vilka nedskärningar som är aktuella vill han inte spekulera i.

– Det är en speciell balansgång. Teoretiskt är det enkelt att ta bort utbud men det är en osäker väg. Det kan bli så att elever väljer att studera i en annan kommun och då får man kostnader från det.

Förlusten kom delvis som en kalldusch. Så sent som i november trodde ledningen att förlusten skulle bli ungefär fyra miljoner.

– Det stämmer. Det var ingen bra prognossäkerhet.

Anledningen till de röda siffrorna är framför allt tre:

* Kostnader för nyanlända. Migrationsverket står för en del av finansieringen och fram till att de blir folkbokförda får kommunalförbundet ersättningen. Efter det har ersättningen gått till kommunerna.

* Pensionskostnader har dragit över budget.

* Interkommunala kostnader, det vill säga kostnader för elever som reser till andra kommuner, har dragit över budget.

– Gymnasieverksamhetens budget och antal anställda är överlägset störst och när det drar iväg där går det inte att balansera upp med de andra verksamheterna. När det gäller kostnader för nyanlända så har vi ju ett behov av inflöde till arbetsmarknaden i vår region. De är guldklimparna i systemet som betalar av sig i framtiden. Gällande interkommunala kostnader har vi varit lyckosamma i att sänka kostnaderna under en rad av år vilket fått till följd att budgeten minskat och nu blev för liten, säger Andersson.

LKF har haft överskott tidigare år, och två miljoner av förlusten täcks upp från resultatutjämningsreserven. Återstående sex miljoner ska hämtas in genom besparingar.

– Vid kommunal verksamhet har man tre år på sig att återställa underskott, så vi behöver återställa ungefär två miljoner per år.

En del av den summan behöver inte tas in genom nedskärningar, eftersom direktionen för Lapplands kommunalförbund, det vill säga den politiska ledningen, har beslutat att medlemskommunerna från 2018 överför en del av statsbidraget.

– Hur mycket det blir är svårt att säga eftersom antalet nyanlända varierar hela tiden. Vi följer upp det, säger Lennart Andersson.

Lapplands kommunalförbund är ett utbildningssamarbete mellan Kiruna, Gällivare, Pajala och Jokkmokk.