Statistiken från Skolverket visar att en kraftig ökning skett de senaste tre åren när det gäller elever på nationella program.

– Vi ser en tydlig trend. Det är nu fjärde elevkullen i rad där andelen elever som har fått gymnasieexamen inom tre år ökar, säger Torun Rudin enhetschef på Skolverket i ett pressmeddelande..

Den största ökningen finns på yrkesprogrammen i landet där 71,8 procent av eleverna tog examen år 2017 jämfört med 66,6 procent 2014.

Artikelbild

| Arbetsmarknad. Att få tag i elever med rätt kompetens är viktigt för industriföretagen i Gällivare. Andreas Eriksson utbildar en del av dem som behövs.

På Lapplands gymnasium i Gällivare klarade samtliga 16 elever det 2017. Lika bra gick det för dem på ekonomiprogrammet. Året före lyckades samtliga på el- energiprogrammet att ta sin examen på tre år.

Fungerar jobb efter utbildningen som en morot?

– Min bedömning är att eleverna vet vad som finns i andra änden. Företagen anställer elever med fullständig gymnasieexamen, säger Andreas Eriksson och tillägger att det är något som man hela tiden påpekar för eleverna.

Att få dem att lägga ned krut på utbildningen och klara examen är något som man jobbat med under många år.

– Det har varit högt söktryck på utbildningen, säger Eriksson lite stolt och drar sig till minnes att det 2011 var cirka 100 förstahandssökande till programmet.

Sedan dess har dock den stora arbetsgivaren på orten LKAB upplevt en downperiod. Utbildningens dragningskraft har också dalat. Nu är det inte mer sökande än platser, max på 16 elever per årskull.

– Betygen blir allt viktigare, säger Andreas Eriksson som tillägger att industrin på orten fortfarande har ett sug efter utbildat folk.

NTTTotalTech AB är ett av de lokala företagen som varje termin erbjuder fyra elever praktik inom områdena svarv/fräs/svets.

– Under den tiden får de chans att lära sig och arbeta med oss, säger vd:n Mikael Lindgren.

Enligt honom erbjuds de som är duktiga och är i framkant jobb på LKAB, Boliden men också andra mindre företag på orten.

– Vi har anställt några stycken, säger företagaren med cirka 35 anställda.

Mikael Lindgren beklagar att intresset svalnat för industriteknikutbildningen. Med färre sökande finns risken att företaget tappar viktig kompetens och att det blir svårare att rekrytera lokalt.

– I nuläget ökar konkurrens från utlandet vilket också ökar krav på utbildning och kompetens.