Albanien Ett jordskalv med magnituden 5,6 har inträffat knappt fyra mil väster om Albaniens huvudstad Tirana. Omkring 80 människor i Tirana och i staden Durres har vårdats för skador, majoriteten lindriga, uppger myndigheterna.

I huvudstaden skadades cirka 50 hus i skalvet, i Durres omkring 40.

Ingen har fått livshotande skador.