– Jag är orolig. Vi lever i en så väldigt polariserad tid, när man lyssnar på den politiska debatten så är det väldigt mycket debatt och inte så mycket dialog, säger Hanna Gerdes till Kuriren.

Hanna Gerdes är i Luleå för att hålla en kortare föreläsning om mänskliga rättigheter. Det sker under mångfaldskonferensen som arrangeras av Rättighetscentrum Norrbotten. Hon har arbetat med folkrättsfrågor i snart 15 års tid och är jurist.

Rätten att söka asyl i Sverige har urholkats menar hon. Det sker genom id-kontrollerna som förhindrar människor utan godtagbar identitetshandling att komma till Sverige.

– Många människor som flyr har inte id-handlingar, säger Hanna Gerdes.

I ett europeiskt perspektiv oroar utvecklingen i länder som Ungern och Polen tillägger hon. Där har regeringarna infört lagar som begränsar medias oberoende.

I Sverige krävs det två riksdagsbeslut, med mellanliggande val, för att ändra i grundlagarna.

– Jag personligen beklagar att vi inte har en författningsdomstol som prövar nya lagar mot grundlagarna. I Tyskland har man förstått betydelsen av författningsdomstolen på grund av sin historia. Lagrådet i Sverige har inte alls samma mandat, säger Hanna Gerdes.

– Vi behöver ett juridiskt skydd för att vi inte ska urgröpa våra mänskliga rättigheter.

I Sverige är utmaningen att få en större förståelse för detta menar hon, eftersom alltför många tar de mänskliga rättigheterna för givna.

– Vi har varit så förskonade, vi tror inte att det kan hända i Sverige. Men det kommer hela tiden politiska förslag från partier som vill begränsa de mänskliga rättigheterna, säger Hanna Gerdes.