Det står klart efter att kommunen fått klart med att EU bidrar med drygt 320 000 kronor till upprustningen. Kommunen får punga ut med drygt 120 000 kronor.

Bidraget kommer från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och ska gå till bland annat asfaltering, byte av balkar, utgrävning, rivning och röjning.

Upprustningen görs för att göra kajen mer funktionell och tillgänglig för besökare och boende i området vilket också ökar möjligheten för turism.

– Vi tycker givetvis att detta är mycket glädjande och bra för skärgården. Vi ska ju också rusta i Haparanda hamn samt ordna en större brygga till Torne Furö, säger Allan Fjellvind, fritidschef.

Totalt är notan beräknad till nästan en halv miljon.