Under våren aviserade Ellinor Söderlund att hon ville kliva av uppdraget som kommunalråd i förtid. Anledningen: familjen skulle komma först.

Sedan dess har det spekulerats i vem som ska ta över som kommunalråd i Kalix. Att det skulle bli någon av Jan Nilsson och Tommy Nilsson stod klart tidigt. Och det blev alltså den sistnämnde trots att Jan Nilsson var valberedningens förslag till posten. Men medlemmarna tyckte annorlunda. Med 46 procent av rösterna blev det alltså Tommy Nilsson som tar över efter Ellinor Söderlund.

I talarstolen tackade det nya kommunalrådet för det stora förtroendet.

– Det känns utmanande. Men jag ser också fram mot det. Det finns mycket som talar för Kalix, säger Tommy Nilsson och förklarar vilka utmaningar som ligger framför fötterna:

– Det handlar om att klara kompetensförsörjningen. Då handlar det om att få en inflyttning. Att ungdomar ska stanna kvar, utbilda sig och jobba på orten, säger han.

En annan viktig sak som Tommy Sandlund nämnde är integrationen.

– De människor som redan finns här i kommunen. Det är viktigt att få dem till arbetslivet via utbildningar och praktik, säger han.

Men det är med spänning och tro du ser på framtiden för Kalix?

– Det gör jag. Jag tycker vi har en möjlighet just nu i Kalix att få befolkningsminskningen att plana ut. Men då handlar det om att ta dem rätta besluten, säger Tommy Nilsson.

Han för klarar att ett av målen för kommun är att fler människor ska flytta in än vad som flyttar ut. Men det finns problem.

– Det dör fler människor än vad som födds i orten. Därför få vi en befolkningsminskning.

Som näringslivet ser ut i dag behöver Kalix kommun få ut 1800 personer i jobb fram till 2025. Tommy Nilsson förklarar att dem jobbar tillsammans med andra regioner för att marknadsföra Kalix som arbetsmarknad.

– Om alla gymnasieelever som går i kommun i dag skulle bli kvar och komma in på arbetsmarknaden så saknas det ändå 500 personer till näringslivet. Det är en jätteutmaning men samtidigt en stor möjlighet, säger nya kommunalrådet.

0923-14867