HLR-utbildare, fastighetsavdelningens systematiska brandskyddsarbete, assistans till ambulans och förebyggare av skadegörelse. Dagens räddningstjänst sysslar med mycket mer än att släcka och förebygga bränder. Sedan 2010, då räddningstjänsterna i Övertorneå, Kalix och Haparanda återgick till att ligga under kommunens ansvar, har uppdraget delvis förändras.

– Rent operativt när det inträffar stora bränder eller olyckor så är det ingen skillnad, vi har mycket samverkan med våra grannkommuner, säger Arto Koivumaa, räddningschef i Kalix kommun.

Förra året åkte räddningstjänsten i Kalix ut på totalt 245 insatser, en minskning med cirka 30 larm jämför med 2014.

Artikelbild

| Förändring. Sedan 2010 när räddningstjänsten i Kalix återgick till att vara den egna kommunens ansvar har räddningstjänstens uppdrag breddats. Arto Koivumaa har varit räddningschef i Kalix sedan 1994.

– På kvällar och helger ronderar vi kommunala byggnader – bland annat skolor och äldreboenden. Syftet är att vi ska vara synliga och förebygga skadegörelse, som sönderslagna fönster och nedklottring, säger Arto Koivumaa.

En annan del av jobbet är att vara behjälplig som fixare för äldre under jourtid. De utför åtgärder i äldres hem ur säkerhetssynpunkt, till exempel byte av batterier i brandvarnare. En stor del av arbetstiden går också till att utbilda kommunens personal i HLR och brandskydd.

– Vi har mycket utbildningar för kommunal personal, nästa månad utbildar vi all personal inom förskola i brandskydd och HLR.

0923/14867