Antalet anmälda misshandelsbrott ökar. I region Nord har i år 5 337 fall av misshandel anmälts. Det är 666 anmälningar fler än vid samma tidpunkt förra året.

I Kalix har man stora problem. Bara i september anmäldes 22 fall av misshandel. Så många anmälningar har man inte sett på en månad sedan 2010.

– En viss effekt har vi sett när det gäller misshandelsbrott i hela Sverige, det märkte vi redan under 2015. När vi fick kraftigt ökade migrationsströmmar påverkade det även oss i östra Norrbotten. Alla fem kommuner i östra Norrbotten fick en ökning av misshandelsbrott 2015 som delvis är att hänföra till oroligheter på flyktingboenden och bland ensamkommande flyktingbarn. Det är en del av förklaringen, säger Lars Öberg, lokalpolisområdeschef i östra Norrbotten.

Artikelbild

| Löfte. Tidigare tf kommunchefen Charlotte Sundqvist och lokalpolisområdeschef för Östra Norrbotten Lars Öberg från medborgarlöftet i Kalix.

Blir befolkningen större ökar rimligen brottstatistiken. Men det har också varit särskilt oroligt på flyktingboendena, berättar Öberg.

– Jag vet att en del av ökningen har delvis att göra med flyktingboenden. Det har varit oroligheter där som har lett till ökad brottslighet. Vi har migranter på boenden där det samlas många människor som kanske inte mår så bra utifrån deras situation. Det generar oroligheter och brott till de ställena.

En annan orsak är ökade fall av misshandel på Johannisberg ungdomshem.

– Det är lite mer frekventa oroligheter där än normalt och har lett till misshandelsärenden. Men det är många bäckar små, man kan inte bara säga: "Gud, nu är det stora flyktingströmmar" eller bara skylla på Johannisberg. Det är flera saker. Och majoriteten av misshandelsbrotten sker i vardagen, inomhus, utomhus, hos familjer, på skolor – på alla ställen där folk samlas blir det den typen av brott, säger Lars Öberg.

I år har 123 anmälningar om misshandel gjorts i Kalix, jämfört med förra årets 95 anmälningar vid samma tidpunkt.

Exakta orsaker till ökningen av misshandelsbrott och på vilka platser de sker får polisen bättre överblick på efter helårsuppföljningen, där man ska sätta in planen för brottsförebyggande åtgärder för 2017.